EVRENSEL BLOK

"ALLAH'a Yalan uydurandan daha zalim kim olabilir.?" 6/21. Kur'an ışığında Spiritualizm (Ruhçuluk) ve uzantılarına Reddiyeler.

Archive for the ‘Tevhid / Şirk’ Category

Tevhid ve Şirk

Posted by EVVAB_İNSAN 02 Haziran 2010

ŞİRK:

الشّرك – şirk, sözlükte “mülk ve saltanatta ortaklık” demektir. Dînî açıdan ise şirk, Allah’ın yetki ve imtiyazlarından, zatî ve sübutî sıfatlarından, en güzel isim ve sıfatları arasında yer alan sıfat ve tasarruflarından birinin ya da bir kaçının Allah’tan başka somut ya da soyut herhangi bir varlığa yakıştırılması, verilmesi ya da uyarlanmasıdır. Yazının devamını oku »

Reklamlar

Posted in Bilgi kitabına "Kuran" ışığında reddiyeler, Bilgi kitabının kullandığı "Kuran" kavramlarının Kuran'a göre açıklanması, Dini Yaklaşımlar, Dini Yazılar, Kuran kavramları, Kuran'a yaklaşımlar, Makaleler, Panteistlere "Kuran" ışığında reddiyeler, Spiritualizm (Ruhçuluk)a Kuran ışığında reddityeler, Tevhid / Şirk | Leave a Comment »

Kuran akılla çelişmez.

Posted by EVVAB_İNSAN 02 Haziran 2010

kuran-akilla-celismez

…Şüphesiz, yeryüzündeki hareket eden canlıların, ALLAH katında en kötüsü AKLINI işletmeyen SAĞIRLAR ve DİLSİZLERDİR. Enfal Suresi/22 Yazının devamını oku »

Posted in Bilgi kitabına "Kuran" ışığında reddiyeler, Bilgi kitabının kullandığı "Kuran" kavramlarının Kuran'a göre açıklanması, Dini Yaklaşımlar, Dini Yazılar, Kuran'a yaklaşımlar, Tevhid / Şirk | Leave a Comment »

Âlemlerin Rabbi

Posted by EVVAB_İNSAN 02 Haziran 2010

Er-rabb: Kur’ân’daki مولى – mevlâ kelimesinin eş anlamı olan الرّب – Rabb, şu özellikleri taşır:

  1. Rabb; emri ve kudreti altındaki varlıkların yegâne sahibi ve yöneticisi olup onlar üzerinde kendi istek ve ilmine uygun tasarruflarda bulunandır. Yazının devamını oku »

Posted in !ALLAH’ın Benzersiz Tekliği/Evrensel "ALLAH" İnsancı, Allah katında din/Evrensel sistem İslamdır!, Allah'ın Sıfatları, Dini Yazılar, Kuran kavramları, Kuran'a yaklaşımlar, Tevhid / Şirk | Leave a Comment »

Muhammed Suresi 2. ve 3. Ayetler bizleri nasıl uyandırıyor?

Posted by EVVAB_İNSAN 01 Haziran 2010

Bizler ne yazık ki inancımızı, imanımızı Rabbin rehberinden direk birebir almak yerine, aracı koyarak bir başkasından almanın, öğrenmenin daha doğru olduğuna inandırılmışız. Çünkü bize Rabbin kelamını okuduğumuzda anlayamayacağımız öğretildi. Bu da yetmemiş Rabbin sizlere rehber olsun, bir güneş olsun diye gönderdim dediği Kur’an için, orada her şey yazmaz İslam ı tam ve doğru öğrenmek için fıkıh kitaplarına ihtiyacımız vardır diyerek, Rabbin rehberini yeterli görmemişiz, Allah bizleri affetsin. Yazının devamını oku »

Posted in Ahiret İnancı, Dini Yaklaşımlar, Dini Yazılar, Kuran'a yaklaşımlar, Makaleler, Tevhid / Şirk | 1 Comment »

Ruhçuluk

Posted by Admin 26 Mayıs 2010

Posted in Ahiret İnancı, Ateistler, Bilgi Kitabı - 1 - 5. Fasüküllere Reddiyeler, Bilgi kitabına "Kuran" ışığında reddiyeler, Bilgi kitabının kullandığı "Kuran" kavramlarının Kuran'a göre açıklanması, Darwinizim, Dini Yaklaşımlar, Dini Yazılar, Kuran kavramları, Kuran'a yaklaşımlar, Kuran'da Cinler ve Amaçları, Panteistlere "Kuran" ışığında reddiyeler, Reenkarnasyon yanılgısı, Tevhid / Şirk, Video | Leave a Comment »

İslam Dini Evrenseldir

Posted by EVVAB_İNSAN 24 Mayıs 2010

Kur’an’da, tevhid inancı ve iman esasları ile ilgili hükümler, yaşanan zamana ve mekana bağlı olmayan, her zaman ve mekanda geçerli olacak evrensel hükümlerdir. Kur’an, her coğrafyada yaşamış, yaşayan ve yaşayacak bütün insanlara hitap eder.

İlk vahyin gelişinden günümüze kadar geçen yaklaşık 1400 yıllık zaman sürecinde olduğu gibi bundan sonra da yaradılış devam ettiği, dünya varolduğu sürece belki milyonlarca, milyarlarca yıl insanlara sadece Kur’an klavuzluk edecektir… Yazının devamını oku »

Posted in Bilgi kitabının kullandığı "Kuran" kavramlarının Kuran'a göre açıklanması, Dini Yazılar, Kuran'a yaklaşımlar, Makaleler, Tevhid / Şirk | Leave a Comment »

Allah Kavramı İdraki

Posted by EVVAB_İNSAN 23 Mayıs 2010

Neye Göre Tanrı Yoktur?

Rasûlullah aleyhisselâm, hardal tanesi kadar dahi olsa bilincinde, imanlı olarak “La ilahe ill-Allah” diyen kişinin cehennem ateşinden çıkacağını bildirmiştir. Bu basit formül, kişiyi cennet yaşamının kapısından içeri erdirecek imanın tanımıdır. La (yoktur) ilahe (tanrı-tanrılık), illa (ancak-sadece) Allah: “Tanrı yoktur, ancak Allah.” Yazının devamını oku »

Posted in !ALLAH’ın Benzersiz Tekliği/Evrensel "ALLAH" İnsancı, Bilgi kitabına "Kuran" ışığında reddiyeler, Bilgi kitabının kullandığı "Kuran" kavramlarının Kuran'a göre açıklanması, Dini Yazılar, Kuran kavramları, Kuran'a yaklaşımlar, Makaleler, Spiritualizm (Ruhçuluk)a Kuran ışığında reddityeler, Tevhid / Şirk | Leave a Comment »

Kur’na’da “Mevlana” sözcüğü

Posted by EVVAB_İNSAN 21 Mayıs 2010

MEVLÂ

Dost, malik, sahib, efendi, yardımcı, koruyucu; bir işi idare edip yürüten; ihsan eden ve iyilik yapan,  Mevlâ kelimesi Ve-leye fiillerinden türetilmiş bir isimdir. Çoğulu mevâli gelir.

Kur’an-ı Kerim’de; Rabb, sahib, hâmi (koruyucu) yardımcı, dost, lütuf ve ihsanda bulunan, iyilik yapan anlamlarında Yüce Allah’a Mevlâ denilmiştir:

…”Bilin ki Allah sizin mevlânızdır (sahibiniz, hâminiz, yardımcınızdır). O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır” Enfâl Suresi/40 Yazının devamını oku »

Posted in !ALLAH’ın Benzersiz Tekliği/Evrensel "ALLAH" İnsancı, Allah'ın Sıfatları, Bilgi kitabına "Kuran" ışığında reddiyeler, Bilgi kitabının kullandığı "Kuran" kavramlarının Kuran'a göre açıklanması, Kuran kavramları, Kuran'a yaklaşımlar, Tevhid / Şirk | Leave a Comment »

Mümin Kavramı

Posted by EVVAB_İNSAN 21 Mayıs 2010

Mümin

Mümin (mü’min) (Arapça المؤمن), İslamda bir kavram olan ve Kur’anda geçen Allah‘ın  adlarından biridir.

Mümin, îmân ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran anlamında bir ismidir. Kullarına emniyet veren, Kendi’nin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya çıkaran, kullarına yaptığı vaadine sâdık kalan demektir.

Yüce Allah’ın bu adı şu Kur’an âyetlerinde geçmektedir:

“O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mâlik ve sâhiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. (Haşır Suesi/23 Yazının devamını oku »

Posted in !ALLAH’ın Benzersiz Tekliği/Evrensel "ALLAH" İnsancı, Ahiret İnancı, Allah'ın Sıfatları, Bilgi kitabının kullandığı "Kuran" kavramlarının Kuran'a göre açıklanması, Kuran kavramları, Kuran'a yaklaşımlar, Tevhid / Şirk | Leave a Comment »

ALLAH’IN SIFATLARI

Posted by EVVAB_İNSAN 21 Mayıs 2010

Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

TENZİHİ “SELBİ” SIFATLAR

Vücûd
Kıdem
Beka
Muhalefetün lil-havâdis:
Kıyam Bi-nefsihî
Vahdaniyet Yazının devamını oku »

Posted in !ALLAH’ın Benzersiz Tekliği/Evrensel "ALLAH" İnsancı, Allah'ın Sıfatları, Kuran kavramları, Kuran'a yaklaşımlar, Tevhid / Şirk | Leave a Comment »